نظام ارزیابی عملکرد ، توسعه مدیریت شایستگی

نظام ارزیابی عملکرد

بر خلاف تصور عمومی، کارکنان شایسته به نظام ارزیابی عملکرد بیشتر نیاز دارند. ارزیابی عملکرد به کارکنان این بازخورد را می‌دهد تا بتوانند شایستگی‌های خود را در سازمان بهتر به منصه ظهور برسانند. مدیران نیز با شناخت ناشی از ارزیابی عملکرد بهتر می‌توانند در مورد نقاط ضعف و قوت، کارایی و اثربخشی افراد تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی نمایند. هدف از ارزیابی عملکرد کارکنان وابسته به مدل انتخابی سازمان است ولیکن پیشنهاد و توصیه ما برای سازمان‌ها ارزیابی عملکرد مبتنی بر دریافت بازخور برای بهترین بهره‌وری کارکنان است.

نظام ارزیابی عملکرد در شرکت ها و سازمان ها عموما به عنوان سیستمی برای ارزیابی میزان فعالیت افراد مورد استفاده قرار می گیرد. اما در نظام ارزیابی عملکرد جدید، استفاده کننده از نتایج ارزیابی عملکرد به اندازه نحوه ارزیابی عملکرد اهمیت دارد و چه بسا بر حسب تعریف سازمان و استفاده کنندگان از ارزیابی عملکرد، روش و نحوه اجرای این سیستم متفاوت باشد. به طور کلی استفاده کنندگان سیستم ارزیابی عملکرد می توانند مدیر عامل و هیات مدیره، مدیر منابع انسانی، مدیر هر واحد یا کارکنان باشند.

نظام ارزیابی عملکرد به روش رایج و سنتی دارای ویژگی های زیر است:

  • بین کارمند و سرپرست بلافصل
  • منجر به تصمیم و قضاوت می شود
  • دیدگاه عمومی بین سطوح سازمانی و وظایف است
  • سرپرست دارای نقش اصلی است
  • به عنوان یک سیستم و نه به عنوان یک رویداد
  • به طور معمول سیستمی است که منابع انسانی مالک آن است

نظام ارزیابی عملکرد سنتی

در نظام ارزیابی عملکرد سنتی تمرکز بر ابزارهاست. ابزارها نحوه طراحی سیستم و نظام ارزیابی عملکرد را تحمیل می کنند و طراحی انجام شده شرایط را نشان می دهند. این مسیر منتج به نتایجی می شود که سازمان ناگزیر به استفاده از این نتایج می باشد. نمودار زیر برای بیان بهتر مساله است:

مراحل نظام ارزیابی عملکرد سنتی

اما در رویکرد نوین، نظام ارزیابی عملکرد از نتایج آغاز می شود. اینکه چه افرادی قرار است از نتایج استفاده کنند و چه اهدافی برای ارزایابی عملکرد مد نظر قرار می گیرد. با مشخص شدن استفاده کنندگان ارزیابی و نتایج شرایط مورد نیاز فراهم آورده شده و شرایط ارزیابی تعیین می گردد. بعد از آن ابزاری کارآمد برای پوشش شرایط بکار گرفته می شود و طراحی ارزیابی عملکرد بر اساس شرایط و ابزار (نرم افزار) انجام می پذیرد.

نمودار زیر برای روشن تر شدن نحوه اقدام ارائه شده است:

نظام ارزیابی عملکرد به روش نوین

نتایج ارزیابی عملکرد می تواند شامل موارد زیر باشد که در نمودار نیز نمایش داده شده است:

نتایج مورد انتظار ارزیابی عملکرد

ماهان سوشال با رویکردی نوین به نظام ارزیابی بهترین نتایج و اثربخشی را برای شما به ارمغان می آورد.

مشاوره رایگان انتخاب نرم افزار

محصولات مرتبط

محصولات دیگری که در این دسته بندی هستند
همین حالا با سپهر ماهان تماس بگیرید

حوصله و وقت خوندن متن رو ندارید؟

همین حالا برای مشاوره و توضیحات تماس بگیرید:

01 46 50 88 – 021

05 42 50 88 – 021

درخواست دمو | نظام پیشنهادات | مدیریت جلسات | طراحی سایت | شبکه اجتماعی سازمانی